Componence Asset List

Ridi Rotteveel

Ridi+Rotteveel.jpg
Ridi Rotteveel heeft 35 jaar in Den Haag gewoond en gewerkt bij de Parnassia groep met verschillende doelgroepen.
Ze heeft ervaring met de behandeling van ADHD, angst en depressie. Als verpleegkundig specialist is zij bevoegd om mensen in te stellen op farmacotherapie doet dat in nauwe samenwerking met de psychiater van onze afdeling.