Componence Asset List

Ridi Rotteveel

Ridi+Rotteveel.jpg

Ik ben Ridi Rotteveel en ik werk als verpleegkundig specialist bij PsyQ in Enschede, mijn geboortestad.

Ik heb 35 jaar in Den Haag gewoond en gewerkt bij de Parnassia groep met verschillende doelgroepen. Als laatste doelgroep mensen met een depressie. Ik heb ervaring met mensen met ADHD, angst en depressie. Als verpleegkundig specialist ben ik bevoegd om mensen in te stellen op farmacotherapie dit doe ik in nauwe samenwerking met de psychiater van onze afdeling.