Componence Asset List

Nienke+Visser.jpg

Nienke Visser is gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist bij het zorgprogramma Stemmingsstoornissen. In dit multidisciplinaire team ( psychiaters, psychologen, SPV, systeemtherapeut, verpleegkundige specialist) worden cliënten behandeld met een matig tot ernstige depressieve stoornis of een bipolaire stoornis. Vaak is daarnaast ook sprake van andere comorbide klachten behandeld, zoals angst, een autisme spectrum stoornis, ADHD of een persoonlijkheidsstoornis. 

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken waarbij de richtlijn voor de behandeling van respectievelijk depressieve stoornissen of bipolaire stoornissen wordt gevolgd. Zo worden er individuele cognitive gedragsthreapie (CTG) behandelingen gegeven, maar ook inzichtgevende therapie of meer steunende contacten. Er wordt goed gekeken naar wat de individuele cliënt nodig heeft. Ook is er een groepsaanbod, in de vorm van een CGT groep voor mensen met depressieve klachten, een groep voor mensen met een negatief zelfbeeld, een activeringsgroep en een Interpersoonlijk sociaal ritme therapie-groep voor mensen met een bipolaire stoornis. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van het aanbod van de andere zorgprogramma's.

In haar behandelingen vindt Nienke het belangrijk dat er geluisterd wordt naar de cliënt. Zelf maakt zij vooral gebruik van de CGT-technieken, waarbij enerzijds wordt gekeken naar de mogelijkheden tot het uitbreiden van de activiteiten van de cliënt en anderszijds is er aandacht voor de negatieve gedachten die depressieve klachten in stand kunnen houden. Daarnaast is goede diagnostiek (waar nodig) van belang. En er is altijd ruimte voor een lach. Zij probeert vooral te kijken naar de krachten en mogelijkheden van de cliënt.