Componence Asset List

Mw. I. Haarsma

Ieke+Haarsma.jpg
Sinds 2019 is mw. Haarsma werkzaam als psycholoog bij PsyQ Hilversum. Hier geeft zij individuele behandeling, groepsbehandeling en verricht zij diagnostiek.
Interesse, respect en openheid staan centraal in haar samenwerking met de ander. Zij streeft naar een behandelrelatie waarin mensen zich gehoord en veilig voelen en met eigen regie aan de hulpvraag kan worden gewerkt.