Componence Asset List

Michailja+Wessels.jpg
Functie Psycholoog

Mw. Wessels is als psycholoog werkzaam binnen PsyQ-Hilversum. Zij behandelt diverse stoornissen maar heeft vooral ervaring opgebouwd in het behandelen van eetstoornissen, ADHD en verslaving. Zij heeft echter ook veel affiniteit met het behandelen van trauma door gebruik van EMDR en heeft recent haar behandelrepertoire uitgebreid door het volgen van de opleiding voor schematherapie waardoor zij nu ook persoonlijkheidsproblematiek behandeld. Michailja hecht veel waarde aan een goede en respectvolle werkrelatie met patiënten.