Componence Asset List

Marjan Wesseling

Marjan+Wesseling

Marjan Wesseling is naast klinisch psycholoog, manager zorg van Parnassia Groep in Zoetermeer, samen met Claudia Berwers, klinisch psycholoog i.o.. Marjan werkt voornamelijk met mensen met psychotrauma en persoonlijkheidsstoornissen. Het combineren van de problematiek  binnen een team biedt veel mogelijkheden, omdat er vaak een combinatie is van verschillende problemen.

Met name bij vroege traumatisering en emotionele verwaarlozing wordt de persoonlijke ontwikkeling sterk beïnvloed. We onderzoeken waar u de meeste behoefte aan heeft en wat haalbaar is op dat moment. Dit kan zijn dat er in eerste instantie wordt gewerkt aan het leren omgaan met herbelevingen of met heftige overspoelende gevoelens. Het kan ook zijn dat we u een inzichtgevende behandeling aanbieden. Samen met u bekijken we wat het beste past.