Componence Asset List

Mw. I. van Oudheusden

Irina.jpg
Functie Klinisch Psycholoog

Mw. Van Oudheusden is Klinisch psycholoog/Psychotherapeut met als expertise o.a. cliëntgerichte en schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen.

Daarnaast is zij als vestigingsmanager van PsyQ Hilversum verantwoordelijk voor de aansturing van PsyQ Hilversum.

De nadruk van haar functie ligt op het uitvoeren van behandeling van patiënten binnen een multidisciplinair team en daarnaast op het bevorderen van de deskundigheid van de medewerkers door middel van coaching en training.

Zij is eindverantwoordelijk voor de behandelingen en het doorvoeren van het inhoudelijk zorg- en behandelbeleid conform het PsyQ beleid op de vestiging.

Vanuit haar functie wil Irina graag:

  • verantwoordelijkheid dragen voor het soepel verlopen van de interne en bedrijfsprocessen van de vestiging
  • op een goede manier leidinggeven aan de medewerkers van de vestiging 
  • voorwaarden scheppen voor een kwalitatief verantwoorde zorgverlening aan patiënten
  • het behandelcentrum vertegenwoordigen in projecten, overlegvormen, netwerken en samenwerkingsverbanden
  • een vernieuwende cultuur en inspirerende wijze van coachen van professionals in hun rol als zorg- en dienstverlener creëren en stimuleren