Componence Asset List

Chantal Dommanschet

Chantal+Dommanschet.jpg
Functie Klinisch psycholoog, psychotherapeut

Chantal Dommanschet (1975) is als klinisch psycholoog – psychotherapeut verbonden aan de afdeling Angststoornissen. Zij werkt sinds 2003 met patiënten met angstklachten en comorbide stoornissen. Tevens heeft Chantal onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de behandeling van dwangstoornissen en is betrokken bij diverse andere wetenschappelijke onderzoeken op de afdeling.

Daarnaast doet zij second opinions en diagnostiek bij complexe (angst)problematiek en biedt consultatie aan collegae. Haar werkwijze is voornamelijk cognitief gedragstherapeutisch, maar zij is ook geschoold in onder meer schematherapie, cliëntgerichte psychotherapie, interpersoonlijke psychotherapie (IPT) en EMDR (eye movement desensitization and reprocessing). Daarbij ziet Chantal de meerwaarde van het betrekken van partner en/of systeem bij de behandeling.