Coronavirus

pdf
Het coronavirus heeft ons dagelijks leven veranderd. Op anderhalve meter afstand wachten we totdat we de supermarkt in mogen, het wekelijkse kopje koffie bij een vriendin stellen we uit en het nieuws wordt beheerst door nieuwe maatregelen en de gevolgen van het virus.

Onze zorg aan patiënten met psychische problemen gaat door op de manier waarop je dat van ons bent gewend. Daar waar het kan hebben we de zorg van PsyQ anders ingericht, om onze collega’s gezond te houden en de medische zorg aan patiënten die dat hard nodig hebben te continueren ten tijde van het coronavirus. Onze maatregelen om het virus zoveel mogelijk te beperken, die gelden tot ten minste 20 mei, zijn:

  • Alle poliklinische afspraken gaan telefonisch of via een online contact. Wanneer het medisch noodzakelijk is, kunnen we op locatie afspreken.
  • Groepsbehandelingen gaan zoveel mogelijk door met inzet van digitale middelen.
  • Bezoek bij onze klinieken is nog steeds niet toegestaan.
  • Acute zorg (o.a. crisisdienst) blijft onveranderd.

Tips en adviezen

Vooral voor mensen die al last hebben van psychische problemen en hun naasten kunnen de gevolgen groot zijn. PsyQ ervaart dat veel patiënten behoefte hebben aan tips en adviezen om te kunnen omgaan met negatieve emoties.

Op deze pagina vind je daarom:

  • Een artikel over de invloed van het coronavirus op het dagelijks leven van mensen met psychische problemen.
  • Een interview met een van onze behandelaars.
  • Het ervaringsverhaal van Ankie Driessen, die door de coronacrisis opnieuw last kreeg van psychische klachten.
  • Een dagplanner, om zoveel mogelijk structuur te houden: de dagplanner is gratis te downloaden.
  • Tips en adviezen