Informatie voor verwijzers en professionals

Informatie voor verwijzers en professionals

seksuologie+-+200x200.png
Professionals in het onderwijs en de (jeugd-) zorg die met genderdysfore jongeren en volwassenen werken, kunnen bij Transvisie Zorg terecht voor informatie en advies. Transvisie Zorg biedt voorlichting, advies en deskundigheidsbevordering op maat.

Onderwijs

Op school kan genderdysforie leiden tot pestgedrag, uitsluiting of juist overbescherming van een genderdysfoor kind. Transvisie Zorg weet uit ervaring dat de meeste leeftijdsgenoten flexibel kunnen omgaan met het ‘anders zijn’ van hun klasgenoot. Dit is afhankelijk van hoe goed zij op de hoogte zijn van wat genderdysforie precies inhoudt. Transvisie Zorg biedt daarom een uitgebreid traject van ondersteuning en voorlichting aan het gezin, de klas en eventuele broertjes en zusjes op school. Daarnaast biedt Transvisie Zorg ook schoolbrede voorlichting over genderdiversiteit.

Voor dit aanbod kunnen kosten in rekening worden gebracht.