Informatie voor verwijzers en professionals

Informatie voor verwijzers en professionals

pdf
Meer+informatie+over+seksuologie+bij+PsyQ.png
Professionals in het onderwijs en de (jeugd-) zorg die met genderdysfore jongeren werken, kunnen bij Youz Zaandam terecht voor informatie en advies. Onze hulpverleners bieden voorlichting, advies en deskundigheidsbevordering op maat.

Onderwijs

Op school kan genderdysforie leiden tot pestgedrag, uitsluiting of juist overbescherming van een genderdysfoor kind. Transgenderhulpverleners bij Youz Zaandam en Transvisie Zorg, een kleinschalige ggz-instelling die ook onder Parnassia Groep valt, weten uit ervaring dat de meeste leeftijdsgenoten flexibel kunnen omgaan met het ‘anders zijn’ van hun klasgenoot. Dit is afhankelijk van hoe goed zij op de hoogte zijn van wat genderdysforie precies inhoudt. Youz Zaandam biedt daarom een uitgebreid traject van ondersteuning en voorlichting aan het gezin, de klas en eventuele broertjes en zusjes op school. Daarnaast bieden we ook schoolbrede voorlichting over genderdiversiteit.

Voor dit aanbod kunnen kosten in rekening worden gebracht.