Genderdysforie | Hulp aan volwassenen

Genderdysforie Hulp aan volwassenen

seksuologie+-+200x200.png

Mensen die zich niet thuis voelen bij hun biologische geslacht krijgen te maken met gevoelens van vervreemding ten opzichte van hun eigen lichaam en hun omgeving. Transvisie Zorg weet uit ervaring dat deze ontwikkelingen kunnen worden omgebogen of voorkomen door passende hulpverlening.

Ervaringen

Gevoelens van rouw en onbegrip spelen vaak een grote rol. Ook partners, kinderen, ouders en vrienden krijgen te maken met complexe gevoelens wanneer ze geconfronteerd worden met genderdysforie. Dat kan gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld:

 • je niet begrepen voelen
 • slecht contact maken met je eigen lichaam
 • slecht contact maken met je omgeving
 • overcompensatie door de kenmerken van het biologische geslacht te accentueren

In het onderwijs en in de (jeugd-)zorg hebben professionals behoefte aan informatie en
ondersteuning bij de begeleiding van genderdysfore kinderen, jongeren en volwassenen.

Transvisie Zorg biedt professionele individuele en groepshulpverlening voor volwassenen. De hulpverlening bestaat uit:

 • voorlichting en consultatie
 • langdurige hulpverlening waarop mensen kunnen terugvallen bij problemen tijdens alle fasen van de transitie
 • kortdurende hulpverlening bij psychische problemen;
 • hulpverlening aan stellen om de gevolgen van een transitie binnen een relatie te bespreken;
 • begeleiding voorafgaand aan groepshulpverlening

De groepen zijn besloten en worden begeleid door professionals. Voorafgaand vindt een intakegesprek plaats. Ons aanbod:

 • zoekersgroep: voor mensen met vragen over hun genderidentiteit
 • startersgroep: voor mensen die starten met het medische transitieproces
 • groep lichaamsbeeld en lichaamsbewustzijn
 • groep voor relaties en seksualiteit