BED is de afkorting van Binge Eating Disorder. Het is de Engelse term voor een eetbuistoornis.

Letterlijk betekent Binge Eating: "verzwelgen in eten". In Nederland spreken we ook wel over eetbuistoornis, maar beide termen worden gebruikt.

Eetstoornis Eetstoornis