Hoe vaak komt boulimia voor?

Hoe vaak komt boulimia voor?

Uit een landelijk onderzoek naar de geestelijke gezondheid van Nederlanders blijkt dat boulimia bij 1,5 tot 5% van alle jonge vrouwen voorkomt en anorexia bij 0,5%. Meer dan 30.000 vrouwen tussen de 15 en 29 jaar heeft een eetstoornis.

Elk jaar komen er ongeveer 1800 mensen met boulimia bij en 1200 mensen met anorexia. Daarvan is één op de 10 tot 20 een man.

De exacte cijfers liggen waarschijnlijk nog hoger, want eetstoornissen worden vaak niet onderkend omdat ze zo goed verborgen worden gehouden. Een eetstoornis zoals boulimia raakt veel mensen en heeft ernstige gevolgen. Het is niet iets om je voor te schamen of om te verbergen.