Als je een eetbui hebt dan eet je binnen korte tijd (een half uur tot twee uur) heel veel achter elkaar. Eigenlijk heb je geen echte honger, maar toch heb je het gevoel dat je moet eten. En je kunt er niet mee stoppen!

Je bent de controle kwijt

Je eet ook sneller dan normaal en je stopt niet wanneer je vol bent. Tijdens de eetbui ben je alleen: eigenlijk eet je stiekem. Na de eetbui walg je van jezelf: schuld- en schaamtegevoelens overheersen. Soms ervaren mensen een roes en/of een ontspannen gevoel tijdens de eetbui of kort daarna.

Bij boulimia nervosa wil je na een eetbui snel alles weer kwijt. Door bijvoorbeeld te braken, te laxeren, eten te minderen of te bewegen. Bij binge eating doe je dat niet. Eetbuistoornis wordt in het Engels Binge Eating Disorder (BED) genoemd.

Eetstoornis Eetstoornis