Medicijnen kunnen helpen bij psychische problemen als depressie of een angststoornis, die regelmatig naast een eetstoornis voor komen.

In sommige gevallen krijgt iemand medicijnen om te voorkomen dat de problemen terugkeren. Medicijnen worden bij eetstoornissen echter altijd gegeven in combinatie met een andere therapie, nooit als enige behandeling of als therapie van eerste keuze.

Eetstoornis Eetstoornis