MijnPsyQ/Lentis

Op MijnLentis.nl bent u thuis in uw eigen online omgeving. Het is gemakkelijk, veilig en snel.

Anderen hebben geen toegang tot uw persoonlijke webpagina's.

icoon+trauma+cropped

MijnPsyQ/ Lentis

PsyQ/Lentis biedt vier E-health toepassingen. In principe kunnen alle PsyQ patiënten hier gebruik van maken. Op dit moment zijn deze mogelijkheden nog niet in alle teams/vestigingen in gebruik genomen. Indien u meer informatie over deze toepassingen wilt, vraag dit dan aan uw behandelaar.

Online Behandelen via het platform van Minddistrict
Dit is een online behandel platform. Met online behandelen kunt u vanuit huis aan uw behandeling werken op het moment dat het u uitkomt. Er zijn ruim 250 interventies beschikbaar op het platform. Welke mogelijkheden voor u beschikbaar zijn, kunt u bespreken met uw behandelaar.

eTriage
Wordt gebruikt bij de aanmeldfase waarbij u, voorafgaand aan het intakegesprek, een online intakevragenlijst invult. De intaker stelt hiermee een waarschijnlijkheidsdiagnose. Dit is prettig voor u als patiënt en de intaker en helpt de mismatch na intake te verkleinen. eTriage wordt ook als hulpmiddel bij huisartsen en POH-ers ingezet.

MijnLentis
Is het patiëntenportaal van Lentis dat direct gekoppeld is aan het Quarant dossier. Als u bij ons in behandeling bent kunt u hier een aantal dossieronderdelen bekijken en daarop reageren. U kunt sms-reminders ontvangen en berichten uitwisselen met uw behandelaar.

Telezorg of Beeldbellen
Dit is een beveiligde toepassing om beeldcommunicatie tussen patiënt en behandelaar te bewerkstelligen. Telezorg of beeldbellen is beschikbaar voor PsyQ, maar is meer gericht op outreachende en langdurige zorg zoals FACTzorg.