Wat te doen tegen depressie?

Een depressie is een ziekte die je niet zelf in de hand hebt. Bovendien is het één van de meest voorkomende ziektes ter wereld: 20 procent van alle Nederlanders heeft op enig moment in zijn leven last van depressiviteit. En jaarlijks is ongeveer vijf procent van de bevolking somber of depressief.

Meestal gaan de klachten vanzelf over, maar wanneer je minimaal twee weken achtereen het grootste gedeelte van de dag somber en neerslachtig bent spreken we van een depressie. Erkenning van het probleem is de eerste stap naar herstel. Het is raadzaam om daarom de huisarts te bezoeken. Meestal zal de huisarts zich beperken tot het in kaart brengen van de oorzaken van de depressie, het geven van voorlichting en zal hij of zij een vinger aan de pols houden.

Als de klachten na drie maanden nog niet verdwenen zijn zal een arts over het algemeen oplossingsgerichte therapie voorstellen. Bij een ernstige depressie kan Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) of Cognitieve Gedragstherapie (CGT) uitkomst bieden. Alleen bij een zeer ernstige depressie heeft behandeling met antidepressiva zin.

Symptomen depressie

Depressies kunnen sterk variëren in ernst, duur en de aard van de symptomen. Bij het ontstaan van een depressie spelen verschillende factoren een rol, waaronder geslacht, leeftijd, erfelijkheid en de sociale omgeving.

Er kan sprake van een depressie zijn:

  • Als je gedurende twee weken het grootste gedeelte van de dag somber of verdrietig bent.
  • Als je geen zin meer hebt om dingen te ondernemen.

Behandeling depressie

De behandeling van een depressie is effectief en de meeste mensen herstellen goed. Duurt een depressie langer en zijn er ernstiger klachten, dan duurt de behandeling ook vaak langer. Bij een minderheid van de mensen gaat een depressie nooit over en in de helft van de gevallen komt een depressie terug. De grootste kans daarop is in de eerste vijf jaar na de depressie. Als je vaker dan twee keer somber bent geweest is de kans op een volgende periode van depressiviteit zelfs 80 procent. Terugvalpreventie is daarom erg belangrijk. Hiervoor zijn twee verschillende vormen van behandeling ontwikkeld: aandachtsgerichte cognitieve therapie (Mindfullness) en een vorm van cognitieve therapie ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam.