Wat is een manische depressie?

Manisch depressief noemt men iemand die perioden in het leven heeft waarin hij of zij depressief is en een of meer perioden heeft gehad waarin hij of zij manisch was. Het is niet zo dat het een meer ernstige vorm van depressie is.

Manische episode

Soms kan het zover gaan dat iemand de realiteit uit het oog verliest en denkt dat hij een heel bijzonder iemand is, erg rijk is of bijzonder machtig. Dat noemen we een manische episode. Iemand kan dan risicovolle zaken doen als schulden maken, beslissingen nemen waarvan hij later spijt heeft, etc. Iemand die manisch is, accepteert vaak geen hulp. Hij of zij voelt zich immers prima, de anderen zijn gek!

Depressieve episode

Bij vrijwel alle patiënten die een manische episode hebben meegemaakt komen er naast deze periode ook depressies voor. Een depressieve episode is eigenlijk het omgekeerde van een manische episode. De patiënt is dan somber en zwaarmoedig. Hij of zij heeft nergens zin in, slaapt slecht en eet onvoldoende. De meeste patiënten piekeren veel en twijfelen over de meest simpele zaken. 

Behandelen en voorkomen

Manisch-depressieve patiënten hebben in hun leven zowel periodes van depressie als manie. Waar iemand het meest last van heeft, kan erg wisselen van persoon tot persoon. Bij sommigen staan de manische periodes erg op de voorgrond, bij anderen de depressieve. Ook de ernst van de periodes kan sterk wisselen.

Iemand met een manisch-depressieve stoornis meerdere episodes meemaken in zijn/haar leven. De gevolgen van een manie zijn soms dramatisch. Verlies van baan en relaties, schulden en dergelijke komen helaas maar al te vaak voor. Naast de behandeling van de ziekte zelf is het voorkomen van verdere episodes daarom een van de belangrijkste doelstellingen van de behandeling.

Depressie