Wat is een depressie bij ouderen?

Depressie komt voor op alle leeftijden, maar bij een depressie bij ouderen wordt vaak niet herkend. Een depressie bij ouderen heeft vaak andere oorzaken dan bij jongere mensen en de symptomen worden vaak toegeschreven aan andere ziektes.

Depressiviteit bij ouderen

Er is sprake van een depressie als ouderen zich minstens twee weken achter elkaar somber en neerslachtig voelen en er last is van een aantal symptomen. Depressiviteit bij ouderen wordt ook wel ouderdomsdepressie genoemd.

 • Geen of minder interesse in familie, kennissen en de omgeving
 • Nergens meer plezier aan beleven
 • Het gevoel hebben niets waard te zijn of tekort te schieten
 • Schuldgevoelens
 • Moeite met in slaap vallen of doorslapen
 • Veel denken aan de dood
 • Lichamelijke klachten: droge mond, hartkloppingen of druk op de borst
 • Vergeetachtigheid

Oorzaak depressie bij ouderen

Een depressie bij ouderen is vaak een combinatie van psychische, lichamelijke en sociale factoren. Bij ouderen is het vaak niet makkelijk te achterhalen waardoor een depressie ontstaat. Problemen, ziekte of het karakter kunnen een rol spelen. Denk dan aan:

 • Het verliezen van naasten
 • Aanleg
 • Medicijnen
 • Andere aandoeningen, zoals bijvoorbeeld dementie, een hartaanval of de ziekte van Parkinson
 • Onverwerkte nare ervaringen

Ouderdomsdepressie behandelen

Naarmate een depressie bij ouderen langer duurt omdat de (juiste) behandeling uitblijft, neemt de kans op een chronische ouderdomsdepressie toe. Chronische depressies zijn lastiger te behandelen. Het advies is om binnen zes maanden na het begin van een depressie te starten met Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) of Cognitieve Gedragstherapie (CGT), al dan niet in combinatie met medicijnen die zijn ontwikkeld om depressies te behandelen. Toch komt het regelmatig voor dat een ouderdomsdepressie niet op de juiste manier wordt behandeld. In 35 tot 50 procent van de gevallen komt effectieve behandeling pas na een jaar tot stand.