Hoe wordt de diagnose bipolaire stoornis gesteld?

Hoe wordt de diagnose bipolaire stoornis gesteld?

Voorafgaand aan de behandeling is het stellen van een goede diagnose van belang. Hiervoor plannen we gesprekken in met u. Indien mogelijk wordt er ook een naaste - bijvoorbeeld uw partner, een familielid of een goede vriend/vriendin -  betrokken bij het stellen van uw diagnose. In deze gesprekken stellen we u vragen over eerder doorgemaakte depressies en manieën.

Life Chart

We vatten deze informatie samen in een overzicht, een zogenaamde life chart. Daarnaast gaan we na of er in uw familie mensen zijn met een bipolaire of een depressieve stoornis. Tenslotte brengen we in kaart of u nog eventuele andere problemen heeft die van invloed kunnen zijn. Meestal doen we ook een kort lichamelijk onderzoek om na te gaan of u lichamelijke problemen heeft.

Als uw klachten ernstig zijn, wordt alleen het strikt noodzakelijke gevraagd. Zodra u zich beter voelt, vindt er een uitgebreider gesprek plaats, waarin we de diagnose nader onderzoeken.

Bipolair OnLine

Het kan zijn dat u een account krijgt voor de online behandelmodule Bipolair OnLine, waar deze life chart ook ingevuld kan worden. Uw behandelaar zal u hierover dan uitleg geven.