Hoe wordt de diagnose bipolaire stoornis gesteld?

Hoe wordt de diagnose bipolaire stoornis gesteld?

Voorafgaand aan de behandeling is het stellen van een goede diagnose van belang. Hiervoor plannen we gesprekken met je in. Indien mogelijk wordt er ook een naaste - bijvoorbeeld je partner, een familielid of een goede vriend/vriendin -  betrokken bij het stellen van jouw diagnose. In deze gesprekken stellen we je vragen over eerder doorgemaakte depressies en manieën.

Life Chart

We vatten deze informatie samen in een overzicht, een zogenaamde life chart. Daarnaast gaan we na of er in je familie mensen zijn met een bipolaire of een depressieve stoornis. Tenslotte brengen we in kaart of je nog eventuele andere problemen hebt die van invloed kunnen zijn. Meestal doen we ook een kort lichamelijk onderzoek om na te gaan of je lichamelijke problemen hebt.

Als je klachten ernstig zijn, wordt alleen het strikt noodzakelijke gevraagd. Zodra je je beter voelt, vindt er een uitgebreider gesprek plaats, waarin we de diagnose nader onderzoeken.