Hoe ontstaat een bipolaire stoornis?

Hoe ontstaat een bipolaire stoornis?

Hoe een bipolaire stoornis ontstaat, is nog niet bekend. Waarschijnlijk zijn er meerdere oorzaken. De laatste jaren wordt steeds meer onderzoek verricht naar de invloed van genetische kwetsbaarheid enerzijds en de invloed van de omgeving anderzijds.

Genen verklaren niet alles

Ongeveer tweederde van alle mensen die aan een bipolaire stoornis lijden, hebben een familielid met een stemmingsstoornis, toch verklaren de genen niet alles.

Depressieve en manische episodes

Erfelijkheid en stressvolle omstandigheden kunnen er beide toe bijdragen dat de ziekte zich openbaart. Omgevingsfactoren zijn ook van invloed. Zo gaan stressvolle omstandigheden vaak vooraf aan het krijgen van een depressieve- of manische episode.