Hoe herken je bipolaire stoornis?

Hoe herken je bipolaire stoornis?

Bij een bipolaire stoornis heb je tenminste een keer een manische periode of een hypomanische periode meegemaakt.

Een manie is een periode met een verhoogd energieniveau, verhoogde stemming, verminderde slaapbehoefte en versneld denken. Wat er nog meer bij kan voorkomen is verlies van schaamtegevoel, overmoed, riskante of gevaarlijke beslissingen nemen met potentieel vergaande gevolgen, snel in conflict komen, agressie, seksuele ontremming, schulden maken, psychotische kenmerken. Vaak is opname op een psychiatrische afdeling nodig om de manie te behandelen. Een manie leidt vaak tot enorme sociaal-maatschappelijke schade voor de patiënt.

Hypomanie

Bij een hypomanie kun je dezelfde kenmerken als bij manie hebben, maar zijn ze per definitie nooit zo heftig dat je er door in de problemen komt. Je kan dan denken aan een periode van toegenomen energie, productiviteit en creativiteit, meer sociale contacten aangaan, minder slaap nodig hebben. Een hypomanie leidt niet tot opname op een psychiatrische afdeling.

De meeste mensen met bipolaire stoornis kennen naast hypomanie of manie ook depressieve episodes. Die depressieve episodes kunnen leiden tot lusteloosheid, concentratieproblemen, gebrek aan plezier, gedachten aan de dood, gebrek aan energie, slapeloosheid of juist overmatig veel slapen, verminderde of juist toegenomen eetlust, niet meer kunnen werken, onttrekken aan contacten met vrienden of familie.

Depressies geven enorm veel hinder.