Bipolair Online

Bipolair Online

Meer+informatie+over+online+behandeling

Eén van de belangrijkste werktuigen in het programma is gebaseerd op de life chart methode. Dit is een overzicht  waarin u het verloop van uw ziekte en uw behandeling bijhoudt. Zo krijgt u een goed beeld van uw stoornis en leert u deze beter te begrijpen en beter onder controle te houden.

Andere onderdelen

Andere mogelijke onderdelen van de online behandeling zijn:

De online behandeling kan in elke fase van de behandeling worden toegepast.

  • in de behandelfase zijn er allerlei onderdelen die gebruikt worden om de stemming stabieler te krijgen
  • in de terugvalpreventie fase houdt u vooral uw stemming bij en communiceert met uw behandelaar.

Of online behandeling voor u geschikt is, overleggen we vooraf met u.