Wat is een paniekstoornis met of zonder straatvrees?

Wat is een paniekstoornis met of zonder straatvrees?

Een paniekstoornis veroorzaakt onverwachte aanvallen van intense angst, gevolgd door de vrees voor nieuwe aanvallen. Soms is er sprake van agorafobie (pleinvrees). Dat wil zeggen dat bij de cliënt een angst ontstaat om op plekken te komen waar hij een nieuwe paniekaanval vreest.

 Zulke plaatsen zijn bijvoorbeeld:

  • straten en pleinen
  • de supermarkt
  • het openbaar vervoer

Het vermijden van zulke plekken kan dermate ernstige vormen aannemen dat de cliënt volledig aan huis gebonden raakt. Een agorafobie kan zich overigens ook voordoen zonder dat er sprake is van paniek.

Door ontspannings- en ademhalingstechnieken kan de angst stapsgewijs worden verminderd. De cliënt dient zijn eigen rampgedachten te relativeren.