Wat gebeurt er na mijn aanmelding bij PsyQ?

Wat gebeurt er na mijn aanmelding bij PsyQ Angststoornissen?

U hebt een intakegesprek met een van onze medewerkers. In dit gesprek stellen we samen met u de aard en de ernst van uw angststoornis vast. Daarna beslissen we in overleg met u welke behandeling het beste resultaat oplevert.

De behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie, medicatie of een combinatie hiervan. Cognitieve behandeling richt zich op uw negatieve gedachten. Tijdens gedragstherapie gaat de aandacht naar uw ongewenste fobische of dwangmatige gedrag.

Behandeling bij angst en fobie

Waar mogelijk is de behandeling in groepsvorm. U kunt u deelnemen aan klachtgerichte oefengroepen voor verschillende angststoornissen. Centraal staat het praktisch oefenen onder begeleiding. Ook zijn er trainingen, zoals:

  • paniekmanagement
  • ontspanningsoefeningen
  • gedachten- en sociale vaardigheidstraining
  • nazorg en rationele rehabilitatie.

Frequentie en tijd

De meeste groepsonderdelen zijn meermalen per week. U kiest het tijdstip dat u het beste schikt.

Afhankelijk van de ernst van uw fobie is de cognitief-gedragstherapeutische behandeling meer of minder intensief. Dit kan variëren van een enkel consult samen met zelfhulpliteratuur tot een intensief meerdaags programma.

Individuele therapie bij angst en fobie is eens per week of per twee weken. 

Soms is medicatie nodig

Er wordt medicatie voorgeschreven, namenlijk de zogenaamde SSRI’s. Dit zijn medicijnen tegen depressie. Een SSRI is een selectieve serotonine-heropnameremmer, dus een medicijn dat zorgt dat serotonine in het bloed aanwezig blijft.