Welke IQ test is geschikt voor volwassenen met ADHD?

Welke IQ test is geschikt voor volwassenen met ADHD?

Welke test door wie gebruikt wordt, hangt onder andere af van de voorkeur van de testleider. Er zijn geen specifieke tests voor psychiatrische populaties.

In Nederland wordt de WAIS veel gebruikt. Dit is omdat het een test is:  

  • die al lang bestaat
  • die regelmatig vernieuwd wordt
  • waar veel onderzoek mee wordt gedaan

Uiteraard zijn scores op intelligentietests niet zaligmakend. Voor geschiktheid voor een baan of opleiding zijn andere factoren naast intelligentie van groot belang, zoals bijvoorbeeld:

  • het kunnen omgaan met collega's
  • het kunnen werken onder een leidinggevende
  • flexibel kunnen reageren
  • probleemsituaties oplossen

Dit zijn factoren die beter in kaart gebracht kunnen worden met behulp van persoonlijkheidstesten en vragenlijsten.