Komt ADHD in verschillende mate voor?

Komt ADHD in verschillende mate voor?

De ernst van ADHD kan inderdaad verschillen per persoon, al moet je om de diagnose te krijgen wel voldoen aan de criteria:

  • voldoende kenmerken levenslang

  • en problemen in het functioneren op 2 of meer levensterreinen.

Dit is net zo als bijvoorbeeld bij een depressie. Wat vaak een rol speelt bij de ernst van de ADHD zijn factoren die als buffer kunnen fungeren, waardoor de ADHD klachten worden gecompenseerd, zoals:

  • een bovengemiddelde intelligentie

  • veel structuur in het gezin waar je bent opgegroeid

  • een partner die veel uit handen neemt.

of en in welke mate je problemen ervaart kan ook beïnvloed worden door bijkomende problemen naast de ADHD, zoals bijvoorbeeld een angststoornis.