Ik ben niet druk, kan ik toch ADHD hebben?

Ik ben niet druk, kan ik toch ADHD hebben?

Het beeld dat veel mensen hebben van iemand met ADHD is dat dit een "drukke stuiterbal" zou zijn. Veel volwassenen met ADHD (gecombineerde type en overwegend hyperactieve/impulsieve type), herkennen zich niet in dit beeld.

Hyperactiviteit

Waar ze zich wel in herkennen is het gevoel altijd bezig te moeten zijn, een innerlijke onrust voelen en veel moeite te hebben met ontspannen. Dit is wat er wordt verstaan onder de term hyperactiviteit.

Dus als je je niet herkent in "druk" zijn kan het toch zijn dat er sprake is van hyperactiviteit.

Daarnaast is het zo dat als je ADD hebt (het overwegend onoplettendheidtype), je weinig tot geen hyperactiviteitsklachten zal herkennen, al valt ook dit subtype onder de noemer ADHD.