Hoe omgaan met ADHD volwassenen?

Hoe omgaan met ADHD volwassenen?

ADHD is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis, die vaak erfelijk is en dus aangeboren, en die je je leven lang houdt. Vroeger dacht men dat je erover heen groeide en dat het dan rond je achttiende over was, maar dit is helaas in de meeste gevallen niet zo. Wel kan het zo zijn dat je er in sommige perioden minder last van hebt dan in andere.

Diagnose ADHD bij volwassenen

Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder is in ons land pas sinds 1995  bekend bij volwassenen. Niet omdat ADHD niet voorkwam bij volwassenen, maar omdat de stoornis eerder niet werd onderkend door artsen. Veel volwassenen weten dan ook niet dat ze ADHD hebben. Tegenwoordig wordt de diagnose vaker gesteld. Eén van de criteria om aan de diagnose te voldoen is echter wel dat de problemen al sinds de kindertijd voorkwamen. Het komt vaak voor dat ADHD pas op latere leeftijd gediagnostiseerd wordt.

Symptomen ADHD volwassenen

Volwassenen met ADHD ervaren vooral problemen met organisatie, planning en concentratie. Daarnaast vertonen mensen met ADHD vaak ook hyperactief en impulsief gedrag. ADHD kenmerken bij volwassenen zijn over het algemeen hetzelfde als bij kinderen met ADHD.

Hoe omgaan met ADHD volwassenen?

Het belangrijkste advies is misschien wel dat ADHD geen excuus is, maar wel goed verklaart waarom je steeds afspraken vergeet, niet goed lijkt te luisteren of telkens te laat komt. Het is geen desinteresse of gebrek aan karakter, het is een stoornis. Het beste is de ADHD te accepteren als iets dat bij je hoort. Je bent niet slecht, dom of lui! Acceptatie helpt om ermee te leren leven. Medicatie voor ADHD helpt de symptomen te verminderen, coaching helpt om praktisch meer grip te krijgen op je leven, waardoor je minder last hebt van je ADHD. Het wordt wel eens gezegd dat volwassenen met ADHD door behandeling steeds beter met de symptomen kunnen omgaan. Bij bepaalde beroepen kan het zelfs een voordeel zijn om ADHD te hebben.