Levenslooppoli ADHD

Levenslooppoli ADHD

pdf

illustratie-adhd-200px.png

ADHD is vaak erfelijk en kan bij meerdere personen in een gezin voorkomen. Daarom zijn ADHD bij volwassenen PsyQ Den Haag en Youz (Rotterdam en Den Haag) gestart met de Levenslooppoli ADHD.

De Levenslooppoli is er voor:

 • volwassen patiënten met ADHD die bij hun kind(eren) dezelfde symptomen zien. Zij kunnen hun zoon of dochter voor diagnostiek aanmelden via de Levenslooppoli ADHD
 • ouders waarvan de kinderen ADHD hebben. Wanneer zij symptomen van hun kind bij zichzelf herkennen en daarover graag meer duidelijkheid willen, kunnen zij zich aanmelden voor diagnostiek via de Levenslooppoli ADHD
 • professionals die binnen een gezin meerdere personen verdenken van ADHD, kunnen patiënten voor diagnostiek verwijzen naar de Levenslooppoli ADHD.

Continuïteit in zorg voor mensen met ADHD

ADHD begint in de kindertijd en blijft bij velen klachten en disfunctioneren geven in de volwassenheid. De zorg is tot nu toe georganiseerd in aparte voorzieningen voor kinderen/adolescenten, volwassenen en ouderen. Dit leidt in de praktijk tot het afhaken uit zorg van adolescenten. Als volwassenen komen zij vaak pas in hun dertiger jaren terug in zorg.

Dan blijkt dat er - door ADHD en de bijkomende stoornissen -  inmiddels veel schade opgelopen is in opleiding, werk en relaties.

Door de zorg voor mensen met ADHD te integreren - ongeacht de leeftijd -  wordt beter ingespeeld op de behoeften van patiënten in verschillende levensfasen.

Voordelen van de Levenslooppoli ADHD

 • minder bureaucratie
 • preventief
 • eenvoudiger aanmeldingsprocedures
 • snellere toegang tot specialistische zorg
 • realisatie van continuïteit van zorg
 • meer profijt van de onderlinge kennis van kinder-,  jeugd- ,volwassenen- en ouderenpsychiatrie
 • behandelingen van verschillende leeftijdsgroepen sluiten beter op elkaar aan
 • efficiënte ondersteuning binnen het gezin.

Rotterdam

Bij de Levenslooppoli in Rotterdam kunnen kinderen, jongeren en volwassenen voor hun behandeling van ADHD, terecht op dezelfde locatie: Max Euwelaan 70, 3062 MA Rotterdam.

Meer informatie
Telefonisch 088 357 49 60 (lokaal tarief). Je vraagt dan naar de levenslooppoli.

Den Haag

De Levenslooppoli in Den Haag bestaat uit twee locaties: volwassenen en kinderen kunnen terecht bij PsyQ en Youz, Carel Reinierszkade 197, 2593 HR Den Haag. Kinderen kunnen ook worden gezien bij Youz, Dr. van Welylaan 2, 2566 ER Den Haag.

Meer informatie
Via e-mail of telefonisch: 088 357 30 20 (lokaal tarief). Je vraagt dan naar de levenslooppoli.