Aanvullende groepen ADHD

ADHD, aanvullende groepen

pdf

illustratie-adhd-200px.png

PsyQ biedt op een aantal vestigingen aanvullende groepen, bedoeld voor een specifieke doelgroep.

De cognitieve gedragstherapiegroep

10 wekelijkse bijeenkomsten | max. 8 deelnemers 

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij psychische klachten worden behandeld door denkpatronen en het gedrag te veranderen.

In de cursus bespreek je elke week je eigen manier van denken in alledaagse situaties aan de hand van zogenaamde cognitieve schema’s (G-schema’s). Met behulp van 2 begeleiders (therapeuten) en de anderen in de groep leer je jezelf, anderen en situaties anders te beoordelen en daardoor anders te denken, zodat je je anders (beter) gaat voelen.

Na afloop van de groep heb je:

 • Inzicht in de relatie tussen gedachten, gevoelens en gedrag
 • Inzicht in eigen negatieve gedachten
 • Handvaten om deze negatieve gedachten te bewerken
 • Handvaten om helpend gedrag te onderzoeken en toe te passen

Deze groep wordt aangeboden bij PsyQ Nijmegen

Doelengroep

Doel is het (leren) stellen van concrete doelen gericht op de symptomen en klachten van ADHD. Iedere bijeenkomst wordt geëvalueerd of deze behaald zijn. De cliënt leert onderscheid maken tussen korte en lange termijndoelen en haalbare doelen te stellen. Dit is een open groep, de maximale deelname is  1 jaar. (1 bijeenkomst per 2 weken).

Slaapeducatiegroep

De slaapeducatiegroep is bedoeld voor mensen met ADHD die problemen hebben met slapen, met name die een verlate slaapfase hebben. De verlate slaapfase wordt gekenmerkt door de neiging laat naar bed te gaan en laat op te staan. Er zijn problemen met inslapen op een eerder tijdstip. Het doel van de slaapeducatiegroep is om kennis en inzicht te verschaffen over slaapopbouw en methoden om de slaapkwaliteit te verbeteren. (6 bijeenkomsten).

Impulscontrolegroep

De groep richt zich op het tijdig leren herkennen van impulsieve gedragingen zoals eetbuien, agressief gedrag en impulsieve aankopen om deze daarna beter te kunnen beheersen. (7 bijeenkomsten).

Zelfbeeldgroep

De zelfbeeldgroep is een vervolg op de G-training en richt zich op cliënten die last hebben van een hardnekkig negatief zelfbeeld. Doel van de groep is om positiever over zichzelf te gaan denken en voelen op een manier die geloofwaardig is voor de cliënt. (7 bijeenkomsten).

Studievaardigheidstraining

De groep is bedoeld voor studenten die bij het studeren hinder ervaren van hun ADHD-symptomen. (7 bijeenkomsten, 1 keer per 2 weken).

Het doel van de groep is het aanleren van praktische vaardigheden op het gebied van:

 • planning en organisatie
 • het aanleren van studievaardigheden
 • het verminderen van afleidbaarheid en uitstelgedrag
 • het verminderen van perfectionisme en negatieve gedachten met betrekking tot studeren

Vrouwengroep

Doel van deze groep is het uitwisselen van ervaringen. (8 bijeenkomsten).

Thema's:

 • uitingsvormen
 • man/vrouw verschillen
 • hormonale invloeden
 • rolverwachting
 • levensfasen
 • communicatie
 • relatie en seksualiteit

Cursus Zelftherapie (CZT)

Tijdens de cursus wordt stapsgewijs een methode voor zelftherapie op het gebied van contacten en relaties aangeboden. Persoonlijke ervaringen uit heden en verleden staan centraal in de zelftherapie.

Groepsbehandeling

Alle vestigingen van PsyQ bieden een (basis) groepsbehandeling.