Actueel

Nieuws

07 juli 2017

Mensen met een bipolaire stoornis zijn gewend dat hun stemming niet altijd gelijkmatig is. Maar regelmatig zien wij dat zij moeite hebben met de 'normale' negatieve en positieve emoties. Die staan in principe los van de bipolaire stoornis, maar kunnen er wel door versterkt worden. De VERS-training van PsyQ kan helpen.

Iedereen maakt dagelijks van alles mee dat emoties op kan roepen, zowel in positieve als in negatieve zin. Maar je even rot voelen of juist blij zijn kan iemand met een bipolaire stoornis soms angstig maken om weer in een nieuwe stemmingsepisode te schieten. Of het tegenovergestelde gebeurt: iemand is zo gewend om een manie of depressie te voorkomen, dat veel emoties meteen onderdrukt worden.

Vaardigheden Emotie Regulatie Stoornis

De Vaardigheden Emotie Regulatie Stoornis (VERS) training kan hierbij helpen. In de VERS training leert men wat hij/zij zelf en wat zijn/haar naasten kunnen doen, om oplopende emoties beter te hanteren. Aandachtspunten in de training zijn:

  • Voorlichting over emoties
  • Registratie ; hierdoor wordt men meer bewust van waardoor emoties oplopen
  • Aanleren van vaardigheden om emoties op een gezonde manier te hanteren
  • Meer balans aanbrengen op het gebied van eten, slapen, werk, vrije tijd en relaties waardoor meer veerkracht ontwikkeld wordt om emoties op te vangen

Achtergrond VERS

De VERS training is ontwikkeld voor mensen met emotieregulatie problemen. De training wordt al langer succesvol toegepast bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat ook mensen met een bipolaire stoornis gevoeliger lijken te zijn voor emotionele ontregeling na specifieke gebeurtenissen, minder functionele strategieën toepassen, en het voor hen moeilijker is om emotionele toestanden weer naar een basisniveau te krijgen. Vandaar dat ook zij baat hebben bij de VERS-training.