Nieuws Nieuws

01 juni 2016

Tijdens de Landelijke Dag Familieraden, zaterdag 28 mei, werd de vernieuwde Handleiding Familiebeleid GGZ gepresenteerd.

Enthousiaste reacties

De vernieuwing leidde tot enthousiaste reacties: de handleiding is niet alleen geactualiseerd maar ook in een meer toegankelijke, gemakkelijker te hanteren en beter leesbare vorm gegoten.

De Handleiding Familiebeleid Ggz (Pdf) moet bijdragen aan:

  • een betere kwaliteit van de zorg door het versterken van de positie en vergroten van de inbreng van familie en familieraden
  • verbeteren van de communicatie tussen instellingen, professionals, cliënten en familie

De handleiding en meer informatie over familiebelied is te vinden op de website van het Landelijk Platform GGz (LPGGz)