Actueel

Componence Asset List

09 april 2019

topggz+erkend.png
Als patiënten met ernstige, complexe of zeldzame aandoeningen/stoornissen onvoldoende herstellen ondanks behandeling, dan kunnen ze doorverwezen worden naar een TOPGGz-afdeling voor verder onderzoek en behandeling.  Daar krijgen ze zeer gespecialiseerde en topklinische zorg.

De PsyQ afdelingen EDIT team Haaglanden en Psychotrauma Haaglanden kregen het TOPGGz keurmerk toegewezen na een grondige en intensieve visitatie door een onafhankelijke commissie van specialisten. Het behalen van dit keurmerk is het bewijs dat deze afdelingen voldoen aan zeer hoogwaardige kwaliteitseisen.

TOPGGz afdelingen zijn zeer specialistische afdelingen. Als iemand met een ernstige, complexe of zeldzame geestelijke stoornis onvoldoende herstelt ondanks de behandeling, dan kan diegene doorverwezen worden naar een TOPGGz-afdeling voor verder onderzoek en behandeling.
Binnen PsyQ hebben naast EDIT team Haaglanden en Psychotrauma Haaglanden, ook de afdelingen Depressie Ambulant, ADHD voor volwassenen en ouderen en Angst dit Keurmerk.  

Zo'n TOPGGz afdelingen voldoet aan strenge criteria voor specialistische diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding. Met andere woorden: afdelingen met zo'n TOPGGz Keurmerk lopen voorop wat betreft kennis, het stellen diagnose, nieuwe behandelmethoden en innovatie door wetenschappelijk onderzoek. De kennis wordt gedeeld zodat de zorg en behandeling van patiënten waar ook in Nederland beter wordt.

Op 26 juni 2019 krijgen deze afdelingen het keurmerk uitgereikt op het jaarlijkse TOPGGz-congres in Amersfoort.