Actueel

Componence Asset List

12 september 2019

regulier_Man+in+camouflageprint.jpg

De komende zes weken staan bij PsyQ volledig in het teken van persoonlijkheidsstoornissen. Een belangrijk thema omdat 13 procent van de Nederlandse bevolking een persoonlijkheidsstoornis heeft. Dat betekent dat bijna iedereen wel iemand kent die een persoonlijkheidsstoornis heeft. Daarbij is een persoonlijkheidsstoornis vaak ook een flinke belasting voor familie en naasten.

Jouw persoonlijkheidsstoornis overwinnen is daarom erg belangrijk.

Maar wat is een persoonlijkheidsstoornis nou eigenlijk, welke symptomen horen erbij en wat kun je eraan doen? Op die (en meer) vragen geven we de komende weken antwoord. Dat doen we onder meer door het publiceren van artikelen en ervaringsverhalen, maar ook door het verspreiden van een video. Ook hebben we aandacht voor familie en naasten van iemand met een persoonlijkheidsstoornis.

Artikelen

Weg met vooroordelen

Wanneer je een persoonlijkheidsstoornis heb krijg je vaak te maken met onbegrip. “Hoezo heb je last van heftige emoties? En waarom is contact met anderen moeilijk voor jou? Maak je toch niet zo druk.” Je klachten worden niet altijd serieus genomen. Ook kan het zijn dat mensen in je omgeving je als zwak of moeilijk zien of dat ze vinden dat je niet genoeg je best doet om beter te worden. Maar een persoonlijkheidsstoornis heeft een enorme impact op je leven. Het is daarom belangrijk dat je hierover kan praten zonder je ervoor te schamen. Als je het gevoel hebt veroordeeld te worden, kan jij ook negatiever over jezelf gaan denken. Terwijl je het al zwaar genoeg hebt. Dit moet veranderen. Jij kiest niet voor een persoonlijkheidsstoornis. Het is een psychische aandoening.

Persoonlijkheidsstoornissen bespreekbaar maken

Bij PsyQ helpen we je om je persoonlijkheidsstoornis bespreekbaar te maken. We werken tijdens jouw behandeling daarom niet alleen aan het verminderen van je klachten. We leren je ook om te praten over je persoonlijkheidsstoornis, om deze bespreekbaar te maken. Zo kan jij zonder schaamte om hulp en steun vragen aan je familie en vrienden. Ook kan je omgeving door jouw openheid beter met jouw persoonlijkheidsstoornis leren omgaan. Wanneer er open over de aandoening wordt gepraat, groeit ook de kennis over persoonlijkheidsstoornissen.

Tijdens de campagne staan drie (van de tien) verschillende persoonlijkheidsstoornissen centraal:

  • Borderline persoonlijkheidsstoornis: iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis voelt zich erg instabiel, snel afgewezen en bang om door mensen die belangrijk voor hen zijn in de steek te worden gelaten. Dat kan gepaard gaan met heftige stemmingswisselingen zoals intense woede, angst of verdriet. Iemand kan impulsief zijn en dingen doen die schadelijk kunnen zijn voor zichzelf of zijn of haar omgeving. Ook kan het voorkomen dat iemand zichzelf beschadigt. De relaties die zij aangaan zijn intens en verlopen vaak grillig. Naast de heftige emoties kunnen zij een gevoel van leegte ervaren.

  • Vermijdende persoonlijkheidsstoornis: mensen met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis hebben behoefte aan contact, maar zijn bang voor afwijzing en vernedering. Vaak is bij mensen met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis sprake van verlegenheid en sterke geremdheid. Ze voelen zich sociaal onbeholpen en inferieur ten opzichte van anderen. Ze hebben moeite om zichzelf te laten zien – ook binnen intieme relaties – en voelen zich ongemakkelijk in sociale situaties.

  • Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis: mensen met een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis zijn perfectionistisch, gewetensvol, zuinig met geld, houden hun huis perfect op orde en willen taken niet delegeren omdat ze bang zijn dat deze niet correct worden uitgevoerd. Moreel of ethisch gezien zijn er weinig of geen grijze gebieden: handelingen of opvattingen zijn volledig goed of volledig fout. Hun persoonlijke relaties verlopen moeizaam, omdat ze te hoge eisen stellen aan zichzelf en ook aan hun vrienden, partners en kinderen.