Actueel

Componence Asset List

06 december 2018

medikinet.jpg

Elk jaar maakt het team van Programma ADHD bij volwassenen en ouderen van PsyQ in Den Haag een overzicht van de kosten en beste verzekeringen voor ADHD-medicatie. Op deze manier proberen we iedereen met AD(H)D te helpen om een goede keuze te maken voor komend verzekeringsjaar.

 

Als je wil overstappen, dan moet je:

  • Vóór 31 DECEMBER 2018 JE HUIDIGE VERZEKERING OPZEGGEN EN vóór 1 FEBRUARI 2019 ZIJN AANGEMELD BIJ DE NIEUWE VERZEKERING.

Dexamfetamine is eerste keus voor volwassenen met ADHD volgens de laatste meta-analyse (Cortese ea, 2018). Voor kinderen is dit nog steeds methylfenidaat. In de Richtlijn ADHD bij volwassenen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft langwerkende ADHD medicatie de voorkeur bij volwassenen. Medicatie met een lange werkingsduur geeft namelijk minder reboundverschijnselen bij het uitwerken, en kan minder worden vergeten. Daardoor is de werking van de medicatie beter gedurende de dag en de avond, veiliger in het verkeer, en ook is er minder kans op misbruik van de medicatie. Langwerkend dexamfetamine is in ons land alleen verkrijgbaar via de Regenboog apotheek in Bavel.

Vergoeding in Basispakket

  • Alleen kortwerkend methylfenidaat (Ritalin, Medikinet en methylfenidaat Mylan) en kortwerkend dexamfetamine 2.5 mg worden door alle verzekeraars in het basispakket vergoed.

  • Alle kort- én langwerkende ADHD medicatie van de Regenboog apotheek wordt door de DSW groep (DSW, StadHolland en inTwente) in het basispakket vergoed. Als je deze medicijnen gebruikt is het te overwegen om te kiezen voor deze zorgverzekeraar. Zie voor meer informatie Regenboogapotheek.nl.

Belangrijkste verandering: maximering eigen bijdrage op 250 euro per jaar vanaf 1 januari 2019! Tot nu toe moest je het grootste deel van de kosten van ADHD medicatie (anders dan kortwerkend methylfenidaat) zelf bij betalen, wat tot hoge bedragen kon leiden afhankelijk van je medicatie en de dosering.

De overheid heeft vastgesteld dat de stapeling van kosten door eigen bijdragen voor chronisch zieken teveel zijn opgelopen, waardoor is besloten tot een maximum van 250 euro aan eigen bijdragen voor medicijnen in het algemeen, per jaar per verzekerde (Staatscourant, 5 juni 2018). Dit geldt vanaf 1 januari 2019 tot en met eind 2021.

Goed nieuws dus, ook voor alle mensen met ADHD die medicijnen gebruiken!

De regeling geldt voor medicijnen in het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem (GVS). Deze werden tot nu toe (deels) in het Basispakket vergoed, en als de kosten hoger waren dan de vergoedingslimiet moest de patiënt die zelf bijbetalen. In principe blijft dat zo, maar als je 250 euro hebt bijbetaald, zijn de kosten daarna voor de zorgverzekeraar. Dit ongeacht je aanvullende verzekering.

Medicijnen die onder het GVS vallen:

  • Concerta, Equasym XL, Medikinet CR, Methylfenidaat Retard Mylan en Sandoz, Kinecteen, Amfexa, Strattera & Intuniv.

    NB: de gedeeltelijke terugbetalingsregeling voor Amfexa (kortwerkend dexamfetamine 5 mg) (uitgevoerd door HEVO Consult) blijft bestaan. Hierdoor wordt de eigen bijdrage van 250€ /jaar in veel gevallen gecompenseerd.

Medicijnen die niet onder het GVS vallen:

  • Alle Regenboog ADHD medicatie (behalve kortwerkend methylfenidaat 2.5 mg).

    Voor de Regenboog ADHD medicatie geldt echter dat alle kosten worden vergoed in het Basispakket als je verzekerd bent bij de DSW groep (DSW, StadHolland, en inTwente).

  • Melatonine. Overleg met je arts of het goedkoper is om melatonine van de drogist te gebruiken, maar let daarbij wel op dosering en werkingsduur (kort- of langwerkend).

De apotheek mag ook kosten berekenen voor het afleveren van de medicatie, dit komt nog bij het bedrag per recept (zie ook http://www.medicijnkosten.nl/).

De aanvullende verzekeringspakketten kosten nu vaak meer per jaar dan de maximale eigen bijdrage van 250 euro, waardoor het voordeel van de aanvullende verzekering voor vergoeding van je ADHD medicatie in de meeste gevallen wegvalt. Bekijk steeds wat het beste is in jouw situatie.

Het eigen risico blijft gehandhaafd op 385,- euro/jaar.

Kijk ook bij patiëntenvereniging Impuls en Woortblind naar informatie over de vergoeding van medicatie op hun website http://www.impulsenwoortblind.nl/.

Voor de vergoeding van overige zorg verwijzen we je naar de polisvoorwaarden van je verzekering. Vergelijk de verschillende verzekeringen op bijvoorbeeld http://www.consumentenbond.nl/, http://www.zorgkiezer.nl/, http://www.kiesbeter.nl/ of http://www.independer.nl/. Informatie over de kosten van de verschillende medicijnen voor een volwassene (gebaseerd op verschillende doseringen) vind je in de bijlage bij deze brief (informatie via http://www.medicijnkosten.nl/; datum update 21 nov 2018).

NB 1 In 2019 geldt een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per jaar voor iedereen van 18 jaar en ouder, ongeacht de verzekering. Check in alle gevallen de polisvoorwaarden van je verzekering.

NB 2 Deze informatie is zorgvuldig opgesteld, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Deze brief bevat informatie van verschillende websites en verzekeraars, we aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.

Brief en bijlage

Download hieronder de brief die we aan al onze patienten hebben gestuurd en de bijbehorende bijlage.