Actueel

Componence Asset List

10 november 2021

nieuw+paper+pandemie.png

Mensen met een bipolaire stoornis zijn veerkrachtig omgegaan met de lockdown maatregelen, dat blijkt uit een recent onderzoek naar de impact van corona op het beloop van bipolaire stoornissen. Zowel studiedeelnemers als onderzoekers vanuit PsyQ waren bij dit onderzoek betrokken. 

Het onderzoek is uitgevoerd van april tot september 2020. Tijdens deze periode waren de coronamaatregelen in Nederland tot nu toe het strengst. Om te meten wat het effect van deze lockdown op mensen met een bipolaire stoornis heeft, werd onder het al bestaande onderzoek, genaamd de BINCO-studie (Bipolaire Stoornis in Nederland – een Cohort-studie), extra vragen gesteld. Van de 70 mensen die in 2021 aan de BINCO-studie meededen, waren 36 deelnemers bereid om ook vragen over onder andere angst voor COVID-19, positieve coping (afleiding zoeken), veranderingen in slaappatroon en verandering in tabak- en/of alcoholinname te beantwoorden. De deelnemers waren gemiddeld 37 jaar. 

Resultaten van het onderzoek 

Hoewel er wel een toename van ontremde kenmerken te zien was ten opzichte van vóór de pandemie, was deze toename maar tijdelijk en mild van aard. Dat gold ook voor de angst voor COVID-19; ook dit nam in een paar maanden tijd af. Deze ontwikkeling is ook onder de algemene bevolking te zien, maar omdat een verhoogd angstniveau een trigger kan zijn voor bipolaire ontregeling, kan het wel van belang zijn hier extra alert op te zijn bij deze doelgroep. 

Ook vonden de deelnemers aan het begin van de pandemie veel afleiding door bijvoorbeeld actief te blijven en sociaal verbonden te blijven met anderen. Na een paar maanden bleken de deelnemers het echter lastig te vinden om deze positiviteit vast te houden. In slaappatroon of in tabak en/of alcoholinname was (bijna) geen verandering te zien. 

De paper (in het Engels) is online terug te lezen.

Over de BINCO-studie 

Het hebben van een bipolaire stoornis heeft ingrijpende consequenties voor jou en je omgeving. Medicatie, begeleiding, psychotherapie en zelf-management leiden vaak tot vermindering van de symptomen, maar een aanzienlijk deel van de patiënten blijft terugkerende stemmingsklachten houden. Om te onderzoeken hoe dat komt, zijn we enkele jaren terug bij PsyQ in samenwerking met Leiden UMC, GGZ-instelling Riverduinen en de Faculteit Sociale Wetenschappen van Universiteit Leiden de BINCO-studie begonnen. Iedereen die in de afgelopen 12 maanden een nieuwe diagnose bipolaire stoornis heeft gekregen en daarvoor in behandeling is bij PsyQ (locaties Parnassia Groep) of GGZ Rivierduinen komt in aanmerking voor studiedeelname.

Lees meer