Nieuws Nieuws

20 juli 2017

ADHDFund is een  internationaal crowdfunding platform voor ADHD onderzoek, het fonds zamelt geld in voor onafhankelijk onderzoek naar ADHD. Dit gebeurt op basis van uw onderzoek wens. Het fonds is voor en door mensen met ADHD, hun families en vrienden, en mensen die onderzoek doen naar ADHD.

Via ADHDFund kunnen mensen met ADHD stemmen op hun meest urgente onderzoeksvraag. Momenteel spelen er 4 thema’s die belangrijk zijn voor vrouwen:

  • stemming en hormonen
  • eten
  • gezondheid
  • slaap

Favoriet

De vraag naar het verband tussen hormonen en emotionele labiliteit bij vrouwen met ADHD, is favoriet. Het is een herkenbaar thema in de praktijk. Omdat veel vrouwen met ADHD erg last hebben van de wisselende hormoonspiegels tijdens de cyclus  - ook wel premenstruele stemmingsstoornis, PMSS genoemd - , maar ook na de bevalling, en opnieuw in de overgang. Ze hebben dan meer last van hun ADHD, maar ook van stemmingswisselingen en lichamelijke klachten.

Onderzoek nodig

Onderzoek onder de aanwezige vrouwen op het congres ADHDVrouw in 2016 laat zien dat de klachten van ADHD vrouwen vaker voorkomen en ernstiger zijn dan gemiddeld bij vrouwen in de algemene bevolking. Reden om na te denken over onderzoek naar deze klachten. Want waardoor hebben vrouwen met ADHD bijvoorbeeld vaker PMSS? En waardoor is het zo extreem?

Wat is al bekend

Het is bekend dat:

  • de daling van de oestrogeen spiegel in de 3e en 4e week van de cyclus bij daarvoor gevoelige vrouwen stemmingsklachten kan geven
  • hormonale anticonceptie dit kan voorkomen (zonder stopweek)
  • antidepressiva zijn onderzocht bij PMSS, en eveneens effectief

Beide middelen kunnen dus overwogen worden bij ernstige klachten. Sommige vrouwen nemen een iets hogere dosis van hun ADHD medicatie in die periode, het is niet bekend hoe vaak dit hen helpt en voor welke klachten.

Wat ontbreekt nog

Dit verklaart niet wat de klachten zoveel ernstiger maakt bij vrouwen met ADHD. Om dit uit te zoeken is door het team van ADHDFund een onderzoeksvoorstel geschreven, MOODCYCLES. Hierin worden vrouwen met en zonder ADHD vergeleken tijdens de menstruele cyclus op het gebied van hormonen, genen en cognitief en emotioneel functioneren.

Vind u dit onderzoeksthema belangrijk voor vrouwen met ADHD, hun partners en gezinnen? Stem dan mee!