Nieuws Nieuws

20 oktober 2016

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) pleit voor familievertrouwenswerk in het sociaal domein.

Familievertrouwenspersoon

Sinds 2003 zijn familievertrouwenspersonen al actief binnen de gespecialiseerde ggz en hebben ze er hun meerwaarde bewezen.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ziet het belang daarvan en subsidieert het project ‘Familievertrouwenswerk in het sociaal domein’ tot medio 2018.

In die twee jaar wil de LSFVP samen met andere betrokkenen (familie- en cliëntenorganisaties, eerstelijns zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, steunpunten mantelzorg en vrijwilligerswerk) het familievertrouwenswerk binnen het sociaal domein verder ontwikkelen.