Nieuws Nieuws

07 juni 2017

Vandaag, 7 juni is de jaarlijkse Europese Tourettedag. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor wat het Tourette syndroom inhoudt, om zo begrip te vergroten en het stigma uit de wereld te helpen.

Over het syndroom van Gilles de la Tourette

Het syndroom van Gilles de la Tourette is een ticstoornis. Een ticstoornis wordt gekenmerkt door korte en plotselinge bewegingen of geluiden die iemand ongewenst maakt, zoals hoofdschudden, oogknipperen, keelschrapen en geluiden maken. We noemen dit motorische (bewegingen) en vocale (geluiden) tics. Bij het syndroom van Gilles de la Tourette zijn er zowel motorische als vocale tics. Vaak worden de tics voorafgegaan door zogenaamde premonitore sensaties, vervelende lichamelijke gewaarwordingen die verminderen na uitvoering van de tic. Naast de tics komen bij het Tourette syndroom vaak andere stoornissen voor, met name ADHD en obsessieve compulsieve stoornis.

Behandeling bij PsyQ

De voorkeursbehandeling voor tics is gedragstherapie. Zowel habit reversal als exposure en responspreventie worden in Europese richtlijnen aanbevolen als eerste keuzebehandelingen voor tics. Bij habit reversal leert men om per tic controle te krijgen over de tic, exposure en responspreventie richt zich op alle tics tegelijk. Een gedragstherapie heeft tot doel de associatie tussen premonitore sensatie en daarop volgende tic te verbreken door het tegenhouden van de tic. Op deze manier wordt het mogelijk te leren wennen aan de sensatie met ticreductie tot gevolg.

Cara Verdellen

Cara Verdellen is klinisch psycholoog/cognitief gedragstherapeut en manager zorg van PsyQ Nijmegen. Zij is gepromoveerd op de gedragstherapie voor tics en is auteur van behandelprotocollen voor tics. Zij is lid van de adviesraad van de Stichting Gilles de la Tourette en van de European Society of the Study of Tourette Syndrome (ESSTS). Op het jaarlijkse Tourette congres georganiseerd door de ESSTS is zij trainer en spreker. In 2015 heeft zij een workshop gedragstherapie gegeven met prof. D. Woods uit Amerika op het eerste wereldcongres voor het Tourette syndroom in Londen. Op 14 juni as zal zij spreken op het Europese Tourette congres in Sevilla. Met Danielle Cath, psychiater, en Agnes Wertenbroek, neuroloog, vormt zij de redactie van een nieuw te verschijnen Handboek Tourette syndroom, dat eind dit jaar door uitgeverij Boom wordt uitgegeven.

Uit de praktijk

Op de landelijke contactdag van Stichting Gilles de la Tourette in 2014 gaf Cara een workshop gedragstherapie. Met Gerard als vrijwilliger liet  Cara zien hoe deze therapie in zijn werk gaat. Geplaagd door tics nam Gerard plaats op een stoel voorin de zaal. In de minuten die volgden keken de aanwezigen geboeid toe hoe hij met veel inspanning en de hulp van Cara zijn hevige tics minutenlang onder controle wist te houden. Na een applaus vervolgde Gerard weer ticcend zijn dag. In 2016 volgde Gerard  bij PsyQ Nijmegen van januari tot juli gedragstherapie bij Cara en haar collega Suzanne van Vugt.  Met succes, sinds die tijd gaat Gerard als een ander persoon door het leven. Lees het verhaal van Gerard in het Tourette Magazine.

PsyQ Nijmegen

Bij PsyQ Nijmegen heeft men zeer ruime ervaring met en kennis over de behandeling van ticstoornissen met bovengenoemde vormen van gedragstherapie. In Nijmegen is het ook mogelijk de behandeling op afstand te volgen middels beeldbellen. Onderzoek heeft aangetoond dat een behandeling voor tics met behulp van beeldbellen even effectief is als een face-to-face behandeling. Op deze manier kunnen ook patiënten die verder weg wonen profiteren van een gedragstherapie voor tics.

Met dank aan Gerard en Stichting Gilles de la Tourette voor het mogen delen van het verhaal van Gerard in het Tourette Magazine