Nieuws Nieuws

29 maart 2017

Rondom psychische ziekten bestaan nog vele vooroordelen en misverstanden. Wie een psychische aandoening heeft, ondervindt niet alleen de gevolgen van de aandoening zelf, maar ook de afwijzende reacties van de mensen om zich heen. Deze zorgen ervoor dat burgers en organisaties geneigd zijn om mensen met een psychische aandoening te mijden of buiten te sluiten. Dit maakt stigma een urgent probleem.

Generieke module Destigmatisering

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz gaf daarom de opdracht tot ontwikkeling van de Generieke module Destigmatisering. Deze module biedt patiënten, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgverleners en managers concrete handvatten voor het verminderen van de drie verschijningsvormen van stigma:

  • publiek stigma
  • zelfstigma en
  • stigma in de hulpverlening

Werkgroep

Een brede werkgroep* ontwikkelde de module, met ondersteuning vanuit  Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut.

Lees het hele bericht op Samen Sterk zonder Stigma

* met vertegenwoordiging van Samen Sterk zonder Stigma (voorzitter), cliënten(organisaties), naasten, beroepsgroepen, maatschappelijke partners, kennis- en onderzoekscentra