Actueel

Componence Asset List

22 juni 2022

Sam+Ghane+200.jpg
Samrad Ghane, klinisch psycholoog, psychotherapeut en antropoloog bij PsyQ in Utrecht, is sinds 1 april P-opleider bij Parnassia Groep. Wat is een P-opleider, waarom koos Samrad voor deze richting en welke ontwikkelingen ziet hij? Lees snel verder! 

‘Het opleiden van toekomstige collega’s is een belangrijke manier om de kwaliteit van zorg te verbeteren'

Als nieuwe P-opleider gaat Samrad aan de slag met de psychologen-in-opleiding in de regio Midden, Oost en Zuid Nederland (Zeeland, Brabant, Gelderland, Limburg en Twente). Voor Samrad een goede keuze vanwege zijn veelzijdige achtergrond als klinisch psycholoog en zijn activiteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, zorginnovatie en leiderschap. In de afgelopen 15 jaar heeft hij op verschillende manieren mogen bijdragen aan de vorming en opleiding van psychologen, zowel in de ggz als in de academia. ‘Het opleiden van toekomstige collega’s is een belangrijke manier om de kwaliteit van zorg te verbeteren en ons zorgsysteem te bestendigen’, vertelt Samrad. ‘Dit vraagt om grote ambities, rekening houdend met de vele uitdagingen waar onze organisatie mee te maken heeft.'

De P-opleiding is een postmaster opleiding voor psychologen. De P verwijst naar psychologie, pedagogiek, psychotherapie en praktijk.

Goed inspelen op groeiende diversiteit

Samrad ziet een aantal ontwikkelingen die de komende jaren steeds belangrijker worden voor psychologen: ‘Netwerkpsychiatrie en behandeling geïntegreerd in de leefcontext van de cliënt worden steeds belangrijker om aan te kunnen sluiten bij complexe hulpvragen. Ook voor psychologen in poliklinische settings’, vertelt Samrad. ‘Verder wordt onze samenleving steeds diverser in allerlei opzichten. De competenties van psychologen moeten mee veranderen om goed om te kunnen gaan met de groeiende diversiteit. Daarnaast moeten we als psychologen veel meer leren om samen te werken met ervaringsdeskundigen en de regie te delen met cliënten en hun naasten. Dit zijn belangrijke thema’s waar ik samen met anderen een bijdrage aan wil leveren.’