Nieuws Nieuws

28 februari 2017

Rob Jongejans, directeur van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP), schreef een blog over de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheid.


In de nieuwe wet staat dat zorgaanbieders faciliteren dat familie en naasten van hun cliënten een beroep kunnen doen op een familievertrouwenspersoon. Dat geeft de familievertrouwenspersoon een wettelijke basis.

Rob vraagt ook aandacht voor het feit dat de familie en naasten niet te zwaar belast worden door de nieuwe wet: “Waar we voor moeten waken is dat er onder de nieuwe wet te veel op de schouders van familie en naasten wordt geschoven.”

Lees het hele blog van Rob Jongejans

Familievertrouwenspersonen bij PsyQ

PsyQ is een samenwerkingsverband van 4 ggz instellingen: Lentis, MET ggz, Mondriaan en Parnassia Groep. Deze ggz instellingen stellen de Familievertrouwenspersoon (FVP) aan.

Namen en contactgegevens  FVP per PsyQ vestiging