Actueel

Componence Asset List

09 januari 2018

medikinet+adult.jpg
PsyQ psychiater Sandra Kooij is blij met de goedkeuring. "Het is een bewezen effectief middel bij de behandeling van ADHD bij kinderen en bij volwassenen." Ze plaatst daarnaast wel vraagtekens bij oproep aan artsen gedaan door het CBG om het medicijn terughoudend voor te schrijven. 

 

Het blad Medisch Contact interviewde Sandra Kooij omdat ze, aldus het blad, naast psychiater (bij PsyQ) ook een van de grootste Nederlandse experts is als het gaat om ADHD bij volwassenen.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft lang de registratie tegengehouden, maar lijkt nu toch om. Toch vraagt het CBG aan artsen terughoudendheid in het voorschrijven ervan. Het CBG blijft, ondanks de goedkeuring, haar bedenkingen houden, omdat het middel psychiatrische en cardiovasculaire bijwerkingen heeft. Niet terecht die bedenkingen volgens Sandra Kooij. "We weten dat het middel bijwerkingen kan hebben. Er kan een lichte bloeddrukverhoging ontstaan. Volwassenen met ADHD kunnen andere psychische stoornissen hebben (zoals depressie of een angststoornis) die door gebruik van methylfenidaat sterker kunnen worden. Het zijn bijwerkingen die met regelmatige controle eenvoudig te herkennen zijn. Dan weten wij ook wat we moeten doen. Dit hebben we allemaal al vastgelegd in behandelrichtlijnen die voor behandelaren leidend zijn."  

Eventuele bijwerkingen wegen niet op tegen de werkzaamheid van het medicijn, aldus Sandra Kooij Het is eerste keuze in de richtlijn voor de behandeling van ADHD bij volwassenen, ook internationaal is dat het geval. "Ik ben blij voor de volwassenen patienten met ADHD dat dit medicijn nu goedgekeurd is en voorgeschreven kan worden."