Nieuws Nieuws

19 december 2016

Zilveren Kruis heeft een driejarig voorkeurscontract afgesloten voor depressiezorg met PsyQ. We krijgen een plafondvrij voorkeurscontract voor depressiezorg voor drie jaar, waarbinnen we innovaties kunnen doorvoeren. Overweging is dat PsyQ depressiezorg biedt van hoogstaande kwaliteit. Waarbij de focus ligt op het zoveel mogelijk beperken van de kans op terugval. PsyQ heeft diverse behandelmogelijkheden om een depressie te behandelen.

Goede behandeling

Een depressie heeft grote impact op het leven van veel mensen én hun omgeving. As je een depressie hebt gehad, is het risico op een tweede 50%. In veruit de meeste gevallen herstellen mensen van een depressie. Onbehandeld kan een depressie chronisch worden. Maar liefst 800.000 Nederlanders per jaar hebben een depressie. Daarom wil Zilveren Kruis dat deze mensen zo goed mogelijk worden behandeld, zodat de kans op herhaling kleiner wordt. Depressies vormen de meest voorkomende psychische aandoeningen in Nederland. Er zijn verschillende soorten depressies met ieder een eigen behandeling.

Zilveren Kruis adviseert, klant kiest

Zilveren Kruis stuurt klanten niet naar de voorkeur-zorgaanbieders, maar adviseert klanten en deelt informatie met ze over de verschillende depressiebehandelaars. Klanten kunnen zo zelf een betere keuze maken.

Prestatie inkoop op kwaliteit

De Depressie Vereniging en Zilveren Kruis hebben ruim 30 zorgaanbieders gevraagd hoe zij de beste depressiezorg kunnen leveren en welke meetbare informatie dat ondersteunt. De zorgverzekeraar heeft zelf geen normen opgelegd. Volgens Zilveren Kruis hebben Lentis en Parnassia Groep aangetoond dat zij uitstekende zorg bieden en klantgericht werken.

Uit gesprekken met hoogleraren als Jan Spijker (Radboud Universiteit) en Aart-Jan Beekman (VUmc, bestuurder GGzinGeest en voorzitter van de NVvP) kwam naar voren dat de helft van de mensen met depressie een terugval krijgen. Als daar voldoende aandacht voor is, dan kan de kans op een volgende depressie met 15 procent worden teruggebracht. Dus werd besloten hier een speerpunt van te maken in het inkoopproces, vertelt Peter van Zuidam.