Over PsyQ
 Contact
 Aanmelden
 Wachttijden
 Verwijzers
 Bedrijfsinformatie

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Persoonlijkheidsproblematiek
Hoe herken ik het?
Behandeling
Veelgestelde vragen
Waar kan ik terecht?
Familie en vrienden
Meer informatie

Een borderline persoonlijkheidsstoornis is een psychiatrische aandoening die verschillende vormen kan aannemen. Het kenmerkt zich door instabiliteit en veel en abrupte veranderingen in:

  • gevoelens
  • stemmingen
  • relaties
  • zelfbeeld
  • gedrag

Symptomen van borderline persoonlijkheidsstoornis

PsyQ Persoonlijkheidsstoornis - Borderline

 

Door hun sterk wisselende levensstijl, hun extreme uitingen en sterk wisselende stemmingen, staan mensen met borderline erg onzeker in het leven. Ook zijn ze vaak wanhopig over de manier waarop hun leven verloopt. Dat leidt nogal eens tot depressies.

Mensen met borderline zijn niet in staat een eigen koers in het leven te bepalen. Zij vertonen een sterke mate van impulsief gedrag. Er bestaat ook onzekerheid over de eigen identiteit, waarbinnen een duidelijke kern ontbreekt.

Ook kost het ze moeite zich te hechten binnen een relatie, met als gevolg vele wisselende contacten, die niet zelden met stormachtige emoties weer worden verbroken.

Hun impulsiviteit leidt vaak tot gedrag dat uiteindelijk veel schade berokkent: gokken, drank- en drugsmisbruik, stelen of overmatig eten. Patiënten maken een stuurloze indruk.

Impulsiviteit

De Borderline-patiënt reageert vaak impulsief. Hij gaat direct tot actie over zonder zich eerst af te vragen wat de consequenties zijn. Zo kunnen snelle wisselingen ontstaan in banen en relaties. Andere voorbeelden van impulsiviteit zijn: overmatig genotmiddelen- of medicijngebruik, geldverkwisting, wisselende seksuele contacten en roekeloos autorijden. Soms treedt een combinatie met een eetstoornis op.

Emoties

De patiënt voelt zich zelden langere tijd achtereen goed gestemd of tevreden. Vaak klaagt hij over leegte en verveling, of hij spreekt over suïcide. Daarnaast kan er sprake zijn van ongecontroleerde woede-uitbarstingen en snelle stemmingswisselingen. Borderliners denken in zwart-wit, grijs is hen nauwelijks bekend. Mensen worden onderverdeeld in goed en slecht. Na een hoopvol eerste contact volgen de teleurstelling en de boosheid als de ander niet voldoet aan de vaak hooggespannen verwachtingen.

Zelfverwonding

Het komt voor dat de Borderline-patiënt de spanningen afreageert op het eigen lichaam, in de vorm van zelfverwonding . Ook suïcidepogingen kunnen daarvan deel uitmaken. De betrokkene is bang om in de steek gelaten te worden. Deze angst kan oplopen tot extreme paniek. op momenten dat hij alleen is of zich alleen voelt.

Wat is een paniekaanval?
Wat is automutilatie?

Psychose en dissociatie

Iemand met borderline kan psychotische en dissociatieve verschijnselen vertonen. Een psychose is een stoornissen in de waarneming, zoals het horen van stemmen, of een stoornis in het denken, zoals overmatige achterdocht. Deze verschijnselen duren meestal kort, een paar uur tot enkele dagen.
Dissociatieve verschijnselen duiden op het gevoel naast de realiteit te staan en het eigen lichaam als onwerkelijk te beschouwen. De risico's om in een maatschappelijk isolement raken zijn uiteraard legio. Het zelfvertrouwen vermindert voortdurend.

Diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis

 

Bordeline openbaart zich meestal tussen het 17e en 25e levensjaar. Bepaalde borderline kenmerken kunnen ook bij kinderen al voorkomen. Omdat kinderen nog niet uitontwikkeld zijn, stelt men de diagnose meestal niet gedurende de kindertijd, maar tijdens het begin van de volwassenheid. Borderline kan zich in verschillende vormen uiten. Omdat de stoornis zoveel verschillende vormen kent, is het lastig om de juiste diagnose te stellen.

 


 

Hebben uw problemen te maken met uw karakter of persoonlijkheid?
Doe de PsyQ-test om uw klachten in beeld te krijgen.