Over PsyQ
 Contact
 Aanmelden
 Wachttijden
 Verwijzers
 Bedrijfsinformatie
 
Kenniscentrum ADHD bij volwassenen
Over het Kenniscentrum
Wetenschappelijk onderzoek
Cursussen ADHD
Diagnostiek ADHD
Second opinion ADHD
Publicaties Kenniscentrum
Informatie over ADHD
ADHD Netwerk
European Network Adult ADHD
Contact Kenniscentrum

Het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen coördineert de Stichting ADHD Netwerk. De onafhankelijke Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het voormalige Artsen Netwerk ADHD en het Netwerk ADHD bij volwassenen. De reden voor deze samenwerking tussen professionals van kinderen en volwassenen met ADHD is dat de continuïteit van de patiëntenzorg verbetering behoeft.

Doelen van de Stichting ADHD Netwerk:
1. Te bereiken dat kinderen en volwassenen met ADHD in Nederland in hun eigen omgeving diagnostiek en behandeling kunnen krijgen.
2. Het bevorderen van de continuïteit van zorg voor ADHD gedurende de levensloop.
3. Het stimuleren van preventie activiteiten gericht op het voorkomen van lange termijn schade door ADHD.
4. Het vormen van een forum voor behandelaren van ADHD, ten behoeve van gemeenschappelijk onderzoek, en om kennis en ervaring uit te wisselen.
5. Het bevorderen van samenwerking met relevante partijen waaronder patiëntenverenigingen, verzekeraars en de overheid.
6. Het bevorderen van kennis over ADHD in het publieke domein.

Voorwaarden lidmaatschap
Het lidmaatschap is individueel en gaat niet per instelling. Het lidmaatschap is bestemd voor professionals in de (jeugd)GGZ: (kinder)psychiaters, jeugdartsen, kinderartsen, kinderneurologen, psychologen, (ortho)pedagogen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, neuropsychologen, etc. Ook bestuursleden van patiëntenverenigingen kunnen lid worden. Het lidmaatschap staat niet open voor medewerkers van de farmaceutische industrie.

Twee soorten lidmaatschap
Er zijn twee soorten lidmaatschap: voor behandelaars van kinderen en volwassenen met ADHD en voor niet-behandelaars. Alleen behandelaars worden in de lijst van behandelaars opgenomen zodat patiënten en verwijzers bij hen terecht kunnen.
Behandelend pedagogen, psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen dienen samen te werken met een arts of psychiater, liefst ook Netwerk lid. Niet-behandelaren worden uiteraard niet opgenomen in de lijst, maar kunnen wel profiteren van de voordelen van het netwerklidmaatschap.

Contributie
De Stichting ADHD Netwerk ontvangt bijdragen van enkele GGZ-instellingen en contributie van de leden. De contributie is afhankelijk van uw beroepsgroep: € 60.- of € 85.- per jaar.

De onafhankelijke Stichting ADHD Netwerk heeft een eigen website.

Patiënten kunnen hierop terecht voor een lijst met behandelaars van volwassenen met ADHD in het gehele land.
Professionals uit de GGZ kunnen zich aanmelden voor lidmaatschap.
Leden van het Netwerk kunnen inloggen voor o.a. Intervisie Online en de Vraagbaak.